Νέα & Ενημερώσεις

Ενημέρωση σχετικά με τα Φύλλα Καύσης

Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι, το παρακάτω email είναι για κάθε νέα έναυση που πρέπει να αποστέλλετε το Φύλλο Καύσης Αερίου, Υγραερίου και Πετρελαίου στην παρακάτω διεύθυνση: dperbna@patt.gov.gr Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία. Με...

Διαβάστε Περισσότερα

Πιστοποίηση των μελών του Σωματείου με ISO 9001:2015

Αγαπητοί συνάδελφοι, Η ποιότητα αποτελεί σήμερα έναν από τους βασικότερους παράγοντες διαφοροποίησης και ανταγωνιστικότητας στην επιχειρηματική μας δράση και, κατά συνέπεια, της επιτυχίας και της ισχυροποίησης της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησής μας. Καθώς ο...

Διαβάστε Περισσότερα

Προσφορά για Πρόγραμμα Πελατολογίου

Το σωματείο μας συνεργαζόμενο με εταιρεία διαδικτυακών υπηρεσιών έχει πάρει πολύ καλή προσφορά για πρόγραμμα πελατολογίου για τα μέλη του, όποιος επιθυμεί μπορεί να δει παρακάτω τις δυνατότητες του προγράμματος. Πατήστε για να δείτε το Πρόγραμμα Πελατολογίου Όνομα...

Διαβάστε Περισσότερα

Παράταση Θεώρησης Επαγγελματικών Αδειών

άρθρο 145,.Ν. 4887/2022 Άρθρο 145 Θεώρηση αδειών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων 1.Για τις επαγγελματικές άδειες που έχουν εκδοθεί, αντικατασταθεί ή θεωρηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με το π.δ. 112/2012 (A'197) για τις...

Διαβάστε Περισσότερα