Πιστοποίηση των μελών του Σωματείου με ISO 9001:2015

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ποιότητα αποτελεί σήμερα έναν από τους βασικότερους παράγοντες διαφοροποίησης και ανταγωνιστικότητας στην επιχειρηματική μας δράση και, κατά συνέπεια, της επιτυχίας και της ισχυροποίησης της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησής μας.

Καθώς ο ανταγωνισμός συνεχώς εντείνεται και οι απαιτήσεις των πελατών και του δημοσίου συνεχώς αυξάνονται, η ανάγκη για πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, αλλά και η διαφοροποίηση από τις άλλες εταιρίες γίνεται εμφανής.

Για το σκοπό αυτό το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΦΑΙΣΤΟΣ έχει συνάψει ειδική συμφωνία συνεργασίας με την εταιρία συμβούλων ALPHA PLAN CONSULTANTS (www.aplan.gr ), η οποία μέσω της εμπειρίας και τεχνογνωσίας που διαθέτει, είναι σε θέση να οδηγήσει την επιχείρησή σας στην πιστοποίηση με ISO 9001:2015.

Μέσω της πιστοποίησης κάθε επιχείρηση μπορεί να α) βελτιώσει την εσωτερική της οργάνωση, β) να συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς και γ) να κάνει χρήση του σήματος πιστοποίησης στις εταιρικές κάρτες, στο site της, στα τιμολόγια, στις προσφορές κλπ.

Στελέχη της εταιρίας μπορούν να σχεδιάσουν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για την επιχείρησή σας, να σας εκπαιδεύσουν στη χρήση του και να οδηγήσουν την επιχείρησή σας στη λήψη πιστοποιητικού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας με την εταιρία ALPHA PLAN CONSULTANTS στα τηλέφωνα 2310 566767/ 6944333667, ή στο e-mail rassi@aplan.gr με την κα Ράσση Κωνσταντία. Σε κάθε περίπτωση ενδιαφέροντος, στέλεχος της Alpha Plan θα επικοινωνήσει με το Σωματείο μας για να επιβεβαιώσει ότι είστε μέλος, για να λάβετε την προνομιακή τιμή.

Με εκτίμηση

Για το Σωματείο Ήφαιστος