Το Σωματείο

Το επαγγελματικό σωματείο με διακριτικό τίτλο «Ήφαιστος» αποτελεί τον πανελλήνιο σύνδεσμο αδειούχων εγκαταστατών και συντηρητών καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων.

Εκπροσωπείτε από επαγγελματίες αδειούχους εγκαταστάτες καυστήρων που μπορούν να εξασφαλίσουν τις ασφαλέστερες συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης καθώς και την εξοικονόμηση κόστους και ενέργειας.

Σκοπός του συνδέσμου «Ήφαιστος» είναι η καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των μελών, η τεχνική τους ενημέρωση με την οργάνωση ή την συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα για την βελτίωση των υπηρεσιών τους, η αναγνώριση του επαγγέλματος του εγκαταστάτη – συντηρητή καυστήρων με την χορήγηση σχετικών αδειών, η συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου και η διαφύλαξη των κοινών οικονομικών & ασφαλιστικών συμφερόντων τους.

Στον πανελλήνιο σύνδεσμο «Ήφαιστος» θα βρείτε αξιόπιστους αδειούχους εγκαταστάτες και συντηρητές καυστήρων που θα σας παρέχουν υπηρεσίες με εγγύηση ποιότητας και ασφάλειας και που θα μπορούν να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε εργασία ή βλάβη ανεξαρτήτως βαθμού δυσκολίας.

Η συνεχής ενημέρωση και εξειδίκευση των μελών του συνδέσμου Ήφαιστος σε θέματα νέων τεχνολογιών, δίνουν την δυνατότητα δημιουργίας εγκαταστάσεων υψηλών προδιαγραφών.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ»