Όνομα
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Επώνυμο
ΔΟΥΛΟΥΜΠΕΚΗΣ
Πατρώνυμο
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Τηλέφωνο Επιχείρησης
2109328019
Αριθμός Αδείας
ΝΑ6
Τύπος Αδείας
Πετρελαίου - Αερίου