Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επώνυμο
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ
Πατρώνυμο
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο Επιχείρησης
2108234106
Αριθμός Αδείας
ΝΑ13
Τύπος Αδείας
Πετρελαίου - Αερίου