Όνομα
ΑΝΤΩΝΗΣ
Επώνυμο
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πατρώνυμο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τηλέφωνο Επιχείρησης
2109730426
Αριθμός Αδείας
ΝΑ-16
Τύπος Αδείας
Πετρελαίου - Αερίου