Όνομα
Αριστείδης (Άρης)
Επώνυμο
Φωλιας
Πατρώνυμο
Χρήστος
Τηλέφωνο Επιχείρησης
6907953625
Αριθμός Αδείας
1589/Α 1731Α
Τύπος Αδείας
Πετρελαίου - Αερίου